خیلی وقتها نیاز داریم به اینکه یه کد منحصر به فرد از کاربر برناممون داشته باشیم. مثلا از این کتابخونه برای چک کردن خرید میتونید استفاده کنید. با کتابخونه حاضر میتونید چندین مدل کد منحصر به فرد از کاربر داشته باشین.